Klienci

Klienci

A

 • 3M
 • 4MAT Media
 • ABB
 • Adelphi Consult GmbH
 • AIBA
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 • ALTIX Sp z o.o.
 • Ambasada USA
 • Archiwa państwowe
 • Asseco Data Systems S.A.
 • Aviva

B

 • Baker McKenzie
 • Balcia Insurance
 • Bank Światowy
 • Baxter
 • Berlin Chemie Academy
 • Biogen
 • Boehringer Ingelheim
 • Bristol-Myers Squibb
 • British Council

C

 • Can-Pack
 • CapGemini
 • Carbon Forum
 • Cargill
 • CCT, Centrum Cen Transferowych
 • CECOP, Europejska Konfederacja Spółdzielni Przemysłowych i Usługowych
 • Centrum Nauki Kopernik
 • Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
 • CH2M
 • CMI, Crisis Management Initiative
 • COP24
 • CPT, Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu
 • Centrum Kongresowe ICE Kraków

D

 • Danon
 • Deutsche Welle
 • DOBRE, program wzmocnienia samorządu na Ukrainie

E

 • EBOR, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
 • Ecolab
 • EKES, Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny
 • EKG, Europejski Kongres Gospodarczy
 • Elanco
 • Elsta
 • EMA, Europejska Agencja Leków
 • Emerson
 • ENGIE
 • EPLO, Europejskie Biuro Łącznikowe ds. Budowania Pokoju
 • EUROINS Insurance Group
 • EUROJUST
 • Europejska Partia Zielonych
 • Europejski Kongres Gospodarczy
 • Exelixis

F

 • FBI
 • Festivalt
 • Festiwal Conrada
 • Festiwal Kopernika
 • Festiwal Miłosza
 • Festiwal Muzyki Filmowej
 • Filharmonia Podkarpacka
 • FM World
 • Franciscans International
 • FRONTEX
 • Fundacja Amicus Europae
 • Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego
 • Fundacja Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • Fundacja Kościuszkowska
 • Fundacja Rektorów Polskich
 • Fundacja Solidarności Międzynarodowej
 • Fundacja Stefana Batorego
 • Fundacja Szansa dla Niewidomych
 • Fundacja Wisławy Szymborskiej

G

 • Gazprom
 • GCT, Global Clinical Trials
 • „Gdańska Stocznia „”Remontowa”” im. J.Piłsudskiego S.A.”
 • Goethe-Institut Krakau
 • Goldman Sachs International

H

I

 • ImpactCEE
 • Inelo
 • innoShare
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Instytut Książki
 • Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
 • IMiT, Instytut Muzyki i Tańca,
 • Instytut Studiów Strategicznych
 • Instytut Studiów Wschodnich
 • IRENA, Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej

J

 • Jacobs
 • Jordan Group
 • JSW, Jastrzębska Spółka Węglowa

K

 • K&L Gates
 • Kancelaria Sejmu RP
 • Kancelaria Senatu RP
 • Komisja Europejska
 • Konferencja Parlamentarna Krajów Morza Bałtyckiego
 • Konferencja Rektorów
 • Konfoteka
 • Konsulat Generalny USA w Krakowie
 • Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni
 • Krakowski Instytut Psychoterapii
 • Krakowskie Biuro Festiwalowe
 • KUDO Inc.
 • Kyiv Brussels Network

L

 • L’Oreal
 • LGC Sp. z o.o.
 • Lilly
 • LNB
 • Lundback
 • Lyoness, Lyconet

M

 • MAEA, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
 • Małopolski Instytut Kultury
 • MD Group
 • MFW, Międzynarodowy Fundusz Walutowy
 • Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego
 • Międzynarodowa Organizacja Pracy
 • Międzynarodowy Instytut Sprawiedliwości i Rządów Prawa
 • Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny
 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Ministerstwo Kształcenia Wyższego i Nauki
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • MS-B Spółka z o.o.
 • Muzeum Książąt Czartoryskich

N

 • Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
 • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 • Natures Sunshine
 • NFPA, Narodowy Związek Ochrony Przeciwpożarowej
 • Nielsen
 • Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

O

 • OBWE, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
 • OECD, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
 • Opera Śląska
 • OTCF 4F
 • OWHC, Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa

P

 • PAN, Polska Akademia Nauk
 • Parlament Europejski
 • PCG Academia
 • Pfizer
 • PGE
 • PKOL, Polski Komitet Olimpijski
 • Polenergo International
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prokuratura Krajowa
 • Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej
 • PTR SA
 • PZPBM, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
 • PZPN

R

 • Rada Biznesu UE Ukraina
 • Rada Europy
 • Retail Summit
 • Roche
 • Rzecznik Praw Obywatelskich

S

 • SCIC
 • Small Planet
 • Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatówq
 • SPAR
 • Spotkania Małżeńskie
 • Squire Patton Boggs
 • Stada
 • Starmice
 • Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych
 • Stowarzyszenie chorych na mukopolisacharydozę i choroby rzadkie
 • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”
 • Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
 • Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów
 • Stowarzyszenie Willa Decjusza
 • Światowa Organizacja Zdrowia
 • Szkoła Eksploatacji Podziemnej

T

 • TAIEX
 • Takeda
 • Telewizja Polska
 • Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.
 • TESCO
 • ThermoKing
 • Top Agrar
 • Topex
 • Towarzystwo Ubezpieczeniowe BTA Insurance Company
 • True North
 • True North
 • TV Polonia
 • TVN
 • TVN24
 • TVP Info

U

 • UNFCCC
 • UNHCR, Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców
 • UNICEF
 • UNIMOS
 • United Imaging Healthcare
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Śląski
 • UPC
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawa
 • Urząd Patentowy RP

W

 • Webcon
 • World Jewish Congress
 • WWF, World Wild Fund for Nature

X

Z

 • Zepter International
 • Zjazd Gnieźnieński
 • Zoetis
 • Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
 • Związek Miast Polskich
 • Żywiec Zdrój S.A.