Tłumaczenia ustne i pisemne

wykonuje od 1997 roku. Aktualnie moje doświadczenie zawodowe wynosi ponad 2900 dni roboczych. Jestem członkiem międzynarodowego stowarzyszenia tłumaczy konferencyjnych AIIC.

Dziedziny specjalizacji odzwierciedla lista klientów. W razie potrzeby mogę przedstawić wykaz tłumaczonych przeze mnie konferencji/seminariów/warsztatów w wymaganych branżach.

Organizuję grupy tłumaczy

do obsługi dużych przedsięwzięć w dowolnych kombinacjach językowych. Zapewniam wyposażenie w sprzęt kabinowy i nagłaśniający.

Jestem również koordynatorem tłumaczeń pisemnych. Wszystkie tłumaczenia pisemne są sprawdzane przez native speakerów danego języka. Dotychczas wykonaliśmy kilka tysięcy stron tłumaczeń pisemnych w różnych językach.


Curriculum vitae

Copyright © 2015 by Pro fil. All rights reserved.
Projekt i realizacja:Internet-media.pl